Celale Kırkın

Celale Kırkın, doktora derecesini 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden almıştır.  Aynı bölümde 2006 – 2015 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.  Halen Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Araştırmaları gıda işleme ve muhafaza yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Mesleki tutkusu yeni gıda ürünleri keşfetmek ve geliştirmektir. Kuruluşundan bu yana Guru Sağlıklı Gıda’da Ar-Ge direktörü olarak görev yapmaktadır. PACHA ile çıkmış oldukları yolculuklarına yepyeni, sağlıklı ve sürprizli ürünlerle devam etmek için çalışıyor.