Ön Bilgilendirme Formu - PACHA Doğal Kolajen ve Protein Ürünleri
YENİ ÜYELİĞE ÖZEL 750 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE 75 TL İNDİRİM!
0

Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Guru Sağlıklı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır), SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme boyunca ALICI tarafından, kaç adet olduğuna bakılmaksızın, satın alınan tüm ürünler “ÜRÜN” olarak anılacaktır.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Guru Sağlıklı Gıda SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : 0850 308 4868

Eposta : info@pachacips.com

3. ALICI BİLGİLERİ                 

Teslim edilecek kişi : 

Teslimat Adresi : 

Telefon : 

Eposta/kullanıcı adı : 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de SATICI’nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI, kampaya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Bilgileri :

Kargo Tutarı : 

Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslimat Adresi : 

Fatura Adresi : 

Sipariş Tarihi : 

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve buna binaen elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, işbu ön bilgilendirme formunu okuyup kabul ederek; sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, SATICI’nın MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası ve email adresi, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusunun bedeli ve varsa kargo ücreti, vergisi, ödeme koşulları, teslimata ilişkin bilgileri, cayma hakkı ve bu hakkın kullanılmasına ilişkin genel usulü, ifaya ilişkin bilgileri, olası uyuşmazlık durumunda oluşabilecek başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceği hususlarında bilgilendirildiğini kabul eder.

5.2.Sözleşme konusu her bir ÜRÜN, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3.SATICI, sözleşme konusu ÜRÜN’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ÜRÜN tedarik edebilir.

5.5.SATICI, sipariş konusuÜRÜN veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.ALICI, sözleşme konusu ÜRÜN’ün satımı ve teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisi veya belirtilen adreste ÜRÜN’ü teslim almaya yetkili başka bir kişi tarafından teslim alınmasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sebebiyle sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya ivedilikle bildirecektir. Aynı şekilde mücbir sebep nedeni ile ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI ile ALICI arasında kurulacak işlem/işlemler ile alakalı tüm bilgi ve belgeler SATICI tarafından 3 yıl süreyle muhafaza edilecektir.

5.10.ALICI, ÜRÜN’ün kendisine SATICI’nın belirlediği taşıyıcıdan başka bir taşıyıcı ile gönderilmesini talep ettiği takdirde, SATICI’nın ÜRÜN üzerindeki hasar sorumluluğu ÜRÜN’ün ALICI’nın belirlediği taşıyıcıya teslimi ile sona erecektir.

6. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan : 

Adres : 

Telefon : 

Eposta/kullanıcı adı : 

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

7.1.ALICI malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2.Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’nin “4. SATICI BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile , ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ÜRÜN’ün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

i.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

ii. İade formu,

iii.İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

iv.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

v.Cayma hakkının kullanılması ile ALICI, elindeki ÜRÜN’ü 10 gün içerisinde SATICI’ya iade etmelidir.

vi.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN’ün değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ÜRÜN’ün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

vii.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin ÜRÜN’ler ile elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI, SATICI ile akdedeceği Sözleşme dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için; tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir.Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri nezdinde gerçekleştirebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;

a)Değeri 4.570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d)Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2018 yılı için değeri 6.860 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir nüshası SATICI’nın uygun gördüğü bir usulle ALICI’ya iletilecektir.

SATICI: 

ALICI: 

TARİH: